COLLECTIVE RESILIENCE

Utstillingen "Collective Resilience" viser en samling av 20 kunstnere som har produsert kunst i en tid med usikkerhet. Det har vært en utfordring å opprettholde fokus under pandemien for alle, og for kunstnerne å beholde troen på at man en dag kan samle et publikum og holde utstillinger igjen. Utstillingen representerer en kollektiv viljestyrke materialisert i en visuell spennvidde av billedkunst, installasjoner og skulpturer. (Definisjon av resilience, (norsk: resiliens): Resiliens er psykologisk motstandskraft, de faktorer som har sammenheng med at man beholder en psykisk styrke og helse til tross for stress og påkjenninger. Å være resilient vil si at man er robust.)