Landskapet i landskapet

Åpent hver helg 12 00 - 16 00.

Siste dag 8. August.
Kontakt mob: 41273663 / 95052573 for visning utenom åpningstid

Galleri Blaker Skanse og KunstSkansen inviterer til utstillingen Landskapet i Landskapet. Dette er vår andre sommerutstilling hvor vi inviterer billedkunstnere som gjennom maleriet utforsker og uttrykker ytre og indre landskap "For meg blir landskapsmaleriene først og fremst et speil på sinnsstemninger, der det ikke dreier seg om å gjenskape naturen, men om å konsentrere uttrykket slik at man kan kjenne igjen en stemning, har Ørnulf Opdahl forklart."

 

Opdahl søker å fange landskapets skiftende atmosfærer hvor stemningen er det viktigste å formidle. Han har fornyet det norske landskapsmaleri i tradisjonen etter J.C Dahl og Peder Balke, og har vunnet et stort publikum gjennom sine gjenkjennelige stemninger. Motivene er hovedsakelig hentet fra Sunnmøre traktene, men gjennom stor grad av komprimering og abstraksjon formidles et gjenkjennelig landskap hos mange.

 

Opdahl er bredt kulturelt orientert, og i tillegg til å søke inspirasjon blant europeiske mestere som Velázquez, Rembrandt og Turner har han hentet impulser fra eldre kulturer i og utenfor Europa, der særlig østasiatisk litteratur og filosofi har hatt betydning. I hovedsak er oljemaleriet Opdahls medium, men han arbeider også mye med akvarell, tegning og litografi, alltid kjennetegnet av hans store håndverksmessige dyktighet. "Det er ei kløftmellom naturen og det menneskeskapte, en slags uro. Søvn og drømmer er en tilstand mellom natur og kultur, sier Astrid Nondal, som derved kommer fram til et drømme-aktig og litt tvetydig uttrykk. Jeg liker å ha natur og landskap som utgangspunkt når jeg arbeider, men jeg lager ikke stedspesifikke landskap." "Ved tidligere utstillinger har Nondal skildret mørkstemte skogslandskaper med stemningsladet innhold.

 

Denne gangen har hun skrellet av både detaljer og emosjonelle undertoner. Utstillingen «Omvandringer», Galleri Haaken 2018, et ord jeg ikke har sett før, men som synes å peke på en visuell vandring i vidstrakte landskapsformasjoner som kunstneren organiserer i et overblikk- perspektiv. Det er tydelig at kunstneren har hentet inspirasjon fra helt nye kilder. I pressemeldingen nevnes japanske tresnitt, Hertervigs akvareller og landskapsbakgrunnen i middelaldermalerier. " (Kunsthistoriker-kritiker Paul Grøtvedt) Yngve Hagbart Henriksen: "Jeg jobber med tilstandsrapporter fra landskapet og livet jeg lever med base i Lofoten. Historiene mine reflekterer indre og ytre tilstander, som en dagbok. Jeg bor og arbeider med base i Lofoten.

 

Det handler om røtter, identitet, minner og min egen historie på mange måter. Dette landskapet eier støy og stillhet, styrke og vemod. Det bor et stort lys i det, og et stort mørke. Jeg er ikke opptatt av det stedspesifikke landskapet, men snarere en nordlig energi som både er av fysisk og mental karakter. Hver dag har sin historie, sitt avtrykk. Jeg lytter, kjenner etter, prøver å fange et øyeblikk.

 

Jeg er opptatt av maleriet som språk, og ser mitt arbeide som en kontinuerlig forskning." I Yngve Henriksens virke som kunstner, er det ingen motsetning mellom det lokale og det internasjonale. I en årrekke har Henriksen skapt kunst i sin hjemby Svolvær og utforsket lyset og landskapet i Lofoten. Det er en utømmelig kilde til inspirasjon.

Åpningskonsert

Ruth Solveig Steinsland og Caroline Eidsten Dahl har spilt sammen siden 2018. Blokkfløyte-duoen fikk høsten 2020 mulighet til å reise på konsertturné til Japan, med støtte Sasakawa-fondet, et fond som fremmer kulturutveksling mellom nordiske land og Japan.
Denne reisen ble avlyst pga korona, men duoen har fått fornyet støtten og satser på Japan-turné i løpet av 2022. Lene Grenagers verk for to blokkfløyter og tape «Waning crescent» (2020) får derfor sin urpremiere på Blaker skanse, istedet for i Osaka! Det blir også en japansk duett, «Village Holiday» av Satoru Nakanishi.
IMG_9216