Nærområde

Utstillingsdato er 13. november til 5. desember 2021.

Åpent lørdag/søndag

Nina Staff er en kunstfotograf som har studio ved KunstSkansen og arbeider gjerne med gamle fotografiske prosesser og tradisjonelt mørkeromsarbeid.

Stig Marlon Weston driver et åpent mørkerom i Oslo og jobber i et spenn mellom kommersielle fotooppdrag og eksperimentelle fotokunstprosjekter.

Fotografene Nina Staff og Stig Marlon Weston har jobbet parallelt med hver sin type fotografi, inspirert av landskapet i Blaker.

Staff er opptatt av fotografisk håndarbeid og følelsen av materialitet og arbeider derfor med den historiske fotoprosessen wet plate collodion. Denne typen fotografi var i bruk i andre halvdel av 1800-tallet og krever at fotografen blander kjemikaliene for å lage sin egen film slik at den kan eksponeres i kameraet mens den fortsatt er fersk og våt. Avstanden mellom motiv og mørkerom må derfor være kort og arbeidsprosessen blir både intens og krevende. I Staff sine bilder oppleves denne prosessen som en viktig del av uttrykket. Fotografen har her pålagt seg selv mye forhåndsplanlegging og begrenser sin egen bevegelsesfrihet men skaper likevel fotografier som utstråler en tydelig tilstedeværelse og ro.

Weston liker å utfordre forventningene til kameraets betydning for den fotografiske prosessen og har for denne utstillingen jobbet med enkle, selvlagde pinholekameraer. Ved å lage et lite hull i en lystett boks blir den til et kamera der hullet  fungerer som en kameralinse som avtegner et omtrentlig skarpt bilde på film lagt inn i boksen. Weston har laget slike boks-kameraer med mønster av flere hull og fotograferer dermed bilder der motivet eksponeres flere ganger samtidig. Pinholekameraer tar mye av kontrollen over bildet vekk fra fotografen og Weston har derfor brukt mye tid på å forestille seg hvordan boksene hans ser motivet. Ved å planlegge hvordan kameraet lages og plasseringen av hullene har han kunnet gjengi opplevelsen av motivet på en ny men likevel gjenkjennelig måte.

Begge fotografene har tatt utgangspunkt i landskapet i Blaker og fotografert motiv som de finner både unikt og typisk. Enkle bilder av trær, åkre, elva og bygninger går igjen i utstillingen og understreker det kjente og nære samtidig som det gjengis med et nytt blikk. I galleriet flettes deres to inntrykk sammen til en opplevelse der landskapet løftes ut av dets spesifikke ramme og inn i en større forståelse av hvordan vi erkjenner nærhet og tilhold til et sted.

Nina Staff har blitt spesielt fascinert av de praktfulle trærne som omkranser Blaker Skanse der galleriet ligger. Hun har også tatt med seg kameraet til historiske steder som fremdeles preger landskapet rundt Glomma, som Fetsund og Bingen lenser. Her knytter bildene hennes dette stedets historie sammen med nåtiden gjennom bruken av fotografiske prosesser fra en fjern fortid.

Stig Marlon Weston har formet bildene rundt idéen om å fange et blikk der erkjennelse og fantasi glir over i hverandre. Med utgangspunkt i Blaker kirke som fokuspunkt for landskapet rundt har han sett etter den åpne horisonten og fotografere overgangen mellom jorda og himmelen. Ved å presentere bildene i et format som refererer til kirkevinduer ønsker han å trekke landskapet inn i gallerirommet og knytte sammen et blikk på landskapet som både ser utover og innover