Om KunstSkansen

KunstSkansen er en kunstnerorganisasjon med formål om å legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse.

Representanter fra Norske Kunsthåndverkere (NK), Billedkunstnerne Oslo Akershus (BOA), Sørum kommune og Akershus fylkeskommune sitter i styret til KunstSkansen i tillegg til to kunstnerrepresentanter.
Det er i dag 18 billedkunstnere som har verksted på Blaker Skanse og som jobber med ulike materialer og teknikker som blant annet; maling, tegning, grafikk, skulptur, tekstil, keramikk, metall, glass og tre.

KunstSkansen ønsker å være et kompetansesenter for kunst og kultur. Som en del av dette ansvaret jobber flere av kunstnerne aktivt med kulturarrangementer, workshops og utstillinger for besøkende på Blaker Skanse.