Bronse_støp_verksted

Om oss

KunstSkansen ble etablert i 2012, i samarbeid med Sørum kommune, Akershus fylke, Billedkunstnere i Oslo og Akershus (BOA) og Norske Kunsthåndverkere (NK).

KunstSkansens mål er å legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse.

Siden kommunesammenslåingen 01.01.2020 er Lillestrøm kommune eier av Blaker Skanse.

Se presentasjon av alle våre kunstnere her.

Organisering

Representantskapet er KunstSkansens øverste organ. Her sitter 2 representanter for leietakerne, 1 fra Lillestrøm kommune, 1 fra NK og 1 fra BOA.

Styret er KunstSkansens utøvende organ, og kommuniserer direkte med leietakerne og eier.

Husmøtet er leietakernes forum for diskusjon av aktuelle saker, og er et rådgivende organ.