Bronse_støp_verksted

Om oss

KunstSkansen ble etablert i 2012, i samarbeid med Sørum kommune, Akershus fylke, Billedkunstnere i Oslo og Akershus (BOA) og Norske Kunsthåndverkere (NK). KunstSkansens mål er å legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse.

Se presentasjon av alle våre kunstnere her.

Organisering

Representantskapet er KunstSkansens øverste organ. Her sitter 2 representanter for leietakerne, 1 fra Sørum kommune, 1 fra NK og 1 fra BOA. KunstSkansens styre har tilsvarende representasjon. Husmøtet er leietakernes forum for diskusjon av aktuelle saker, og for kommunikasjonen med styret.