Skip to content
Blaker_Skanse_6

Blaker Skanse

Blaker Skanse ligger naturskjønt til på Blaker i Sørum, med utsikt over Glomma.  Festningsverket ble påbegynt i 1683 som del av forsvarslinjen mot Sverige.

Som følge av unionen med Sverige, ble Skansen nedlagt som festning i 1820, men var militært til den kom i privat eie i 1893.

I 1916 kjøpte Staten stedet tilbake for å opprette en sentralskole for husflidsundervisning. Hensikten var å ivareta norske kunst- og håndverks-tradisjoner. Statens Husflidsskole ble åpnet på Blaker Skanse i 1917.

På 50- og 60-tallet ble det lagt stadig mer vekt på lærerutdanningen, og Blaker Skanse utdannet formingslærere på løpende bånd til hele Norge.

1976 ble skolen høgskole, Statens lærerhøgskole i forming.

Lærerutdanningen ebbet ut siste halvdel av 1990-tallet, og 2003 flyttet det som nå bar navnet Produktdesign, til Høyskolesenteret på Kjeller.

*****

I 2012 ble stiftelsen KunstSkansen etablert på Skansen, og huser pr 2018 ca 20 kunstnerverksteder, fordelt på mange ulike teknikker og uttrykk innen kunst, håndverk og design. Kunstnerne utvikler også kurs og workshops for barn, ungdom og voksne.

Etter 100 år holdes det fortsatt liv i både håndverkstradisjonene, kunsten og kunnskapsformidlingen på Blaker Skanse.

Blaker_Skanse_4
Blaker_Skanse
Blaker_Skanse_5
aarbok78_blakerskanse
Scroll To Top