Blaker_Skanse_6

Blaker Skanse

Blaker Skanse ligger naturskjønt til på Blaker i Sørum, med utsikt over Glomma, og eies av Lillestrøm kommune. Festningsverket ble påbegynt i 1683 som del av forsvarslinjen mot Sverige.

Som følge av unionen med Sverige, ble Skansen nedlagt som festning i 1820, men var militært til den kom i privat eie i 1893.

I 1916 kjøpte Staten stedet tilbake for å opprette en sentralskole for husflids-undervisning. Hensikten var å ivareta norske kunst- og håndverks-tradisjoner. Statens Husflidskole ble åpnet på Skansen i 1917.

På 50- og 60-tallet ble det lagt stadig mer vekt på lærerutdanningen, og Blaker Skanse utdannet formingslærere på løpende bånd til hele Norge.

1976 ble skolen høgskole, Statens lærer-høgskole i forming.

Lærerutdanningen ebbet ut siste halvdel av 1990-tallet, og 2003 flyttet det som nå bar navnet Produktdesign, til Høyskolesenteret på Kjeller.

*****

I 2012 ble KunstSkansen etablert, og huser pr 01.01. 2021 26 profesjonelle kunstnere, som arbeider med ulike teknikker og uttrykk innen billedkunst, håndverk og design.

Kunstnerne utvikler også kurs og workshops for barn, ungdom og voksne, og samarbeider med Kulturskolen og utdanningsinstitusjoner på universitets- og høyskolenivå.

Etter 100 år holdes det mao. fortsatt liv i både håndverkstradisjonene, kunsten og kunnskapsformidlingen på Blaker Skanse.

Blaker_Skanse_4
Blaker_Skanse
Blaker_Skanse_5
aarbok78_blakerskanse