Møteutstilling 26.01. – 16.02. 2019: Ian Damerell og Odd Maure

Damerells tegninger er basert på monumental arkitektur. De forsøker å vise at i etterspørselen etter storhet, blir bygninger til slutt forandret, men i denne usikre tilstand har de fortsatt en viss kraft.

Maure bruker skog og naturen som emosjonelle speil for refleksjon. Han bruker referanser til tidligere kunstneriske retninger, men det er en nærhet i hvordan mediet omdefinerer omgivelsene.

Motivene er ulike, men relasjonene berører begge kunstnerne. At kull er det valgte redskap for både Ian Damerell og Odd Maure, gir tegningene et flyktig og samtidig mørkt uttrykk.

Vernisage lørdag 26. januar kl 13

 

Åpningstider

 

lørdag   26.01.       kl  13 - 17

søndag  27.01.            12 - 16

lørdag   02.02.           12 - 17

søndag  03.02.          12 - 16

lørdag   09.02.           12 - 16

søndag  10.02.           12 - 16

lørdag    16.02.           12 - 16