Galleri Blaker Skanse

Galleri Blaker Skanse ble opprettet i 2015 med støtte fra Sørum kommune og Akershus Fylkeskommune. Galleriet drives fremdeles på frivillig basis.

Galleri Blaker Skanse regnes i dag som en viktig del av kulturtilbudet i Sørum kommune.