Spor i tid, utstilling

SPOR i TID

Kurator: Toril Gjermundsdatter Wik

 

24 november - 9 desember  2018

Med denne utstillingen vil KunstSkansen trekke linjene både framover og bakover i tid, og de kunstneriske sporene fra de 17 kunstnerne som stiller ut vever det hele sammen.

 

2018 vil stå som et viktig historisk år for Blaker. Det er året da historiske fakta har blitt avdekket ved arkeologiske utgravninger og grunnlaget for framtidens historie er lagt. Det er året da riksantikvaren har fredet Blaker Skanse, og året da da Sørum Kommune har overtatt eierskapet. Det ligger en felles vilje fra politikere, lokalmiljøet og kunstnerne som er virksomme på stedet for bevaring og utvikling.

 

På utstillingen vises bilder fra utgravninger som fant sted i år, samt et mangfold av kunstneriske uttrykk som bygger på stedets lange kunsthåndverkstradisjoner.

 

Ordfører Marianne Grimstad Hansen åpnet utstillingen. Camilla Cecilie Wenn, arkeolog ved Kulturhistorisk Museum, fortalte om utgravningene.

Utstillere:

Reidunn Moe - Berit Rytter Hasle - Sofia Karyofilis - Odd Maure - Sissel Aurland - Alf Christian Samuelsen - Greta Gjøl Hagen - Jingxin Geng - Britt Ronja Allum - Inge Jensen - Toril Gjermundsdatter Wik - Anja Borgersrud - Lene Tangen - Arne Rygvold - Hege Bratsberg - Maia Birkeland - Bo Bisgaard

 

Foto : Alf Christian Samuelsen